Biểu đồ kêt hợp

Biểu đồ kêt hợp


Trong địa lý phổ thông chúng ta thường gặp biểu đồ kết hợp Đường + Cột và Tròn+ Cột
Nhưng chỉ học dạng cột+đường.
Lưu khi vẽ đường thì không trùng với trục tung mà thường đi cột.


>

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Chat
1