Bài 8: TÁC ĐỘNG CỦA NỘI LỰC ĐẾN ĐỊA HÌNH BỀ MẶT TRÁI ĐẤT
I. Nội lực

- Nội lực: Lực phát sinh ở bên trong Trái Đất.

- Nguồn năng lượng sinh ra nội lực chủ yếu là nguồn năng lượng ở trong lòng Trái Đất.
II. Tác động của nội lực
Thông qua các vận động kiến tạo, hoạt động động đất, núi lửa…
1. Vận động theo phương thẳng đứng
- Là những vận động nâng lên, hạ xuống của vỏ Trái Đất theo phương thẳng đứng.
- Diễn ra trên một diện tích lớn.
- Thu hẹp, mở rộng diện tích lục địa một cách chậm chạp và lâu dài.
- Sinh ra hiện tượng biển tiến và biển thoái.
2. Vận động theo phương nằm ngang
Làm cho vỏ Trái Đất nén ép, tách giản… gây ra các hiện tượng uốn nếp, đứt gãy.
  1. Hiện tượng uốn nếp:
+ Do tác động của lực nằm ngang.
+ Xảy ra ở vùng đá có độ dẻo cao.
+ Đá bị xô ép, uốn cong thành nếp uốn.
+ Tạo thành các nếp uốn, các dãy núi uốn nếp.
  1. Hiện tượng đứt gãy:
+ Do tác động của lực nằm ngang
+ Xảy ra ở vùng đá cứng
+ Đá bị gãy, vỡ và chuyển dịch
+ Tạo ra các địa hào, địa luỹ…

=> iDiaLy.com - Tất cả bài đăng chỉ mang tính chất tham khảo. Nếu có thắc mắc hay có tài liệu hay liên quan đến Địa Lý thì comment cho cả nhà cùng tham khảo nhé.... Sưu tầm bởi www.NguyenDucHanh.net
>

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Chat
1