BÀI 41: MÔI TRƯỜNG VÀ TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN

BÀI 41: MÔI TRƯỜNG VÀ TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN
I. Môi trường:

- Môi trường xung quanh hay môi trường địa lí là môi trường bao quanh Trái Đất , có quan hệ trực tiếp đến sự tồn tại và phát triển của xã hội loài người

- Môi trường sống của con người bao gồm MT tự nhiên và MT nhân tạo

- Môi trường tự nhiên xuất hiện trên Trái Đất không phụ thuộc vào con người và phát triển theo quy luật riêng của nó

- Môi trường nhân tạo là kết quả lao động của con người, tồn tại hoàn toàn phụ thuộc vào con người

- Con người là sinh vật đặc biệt, có tác động làm biến đổi tự nhiên
II. Chức năng của môi trường. Vai trò của môi trường đối với sự phát triển xã hội loại người:
1. Chức năng: 
- Là không gian sống của con người
- Là nguồn cung cấp tài nguyên thiên nhiên
- Là nơi chứa đựng các chất phế thải do con người tạo ra
2. Phân loại:
- Theo thuộc tính tự nhiên
- Theo công dụng kinh tế
- Theo khả năng có thể bị hao kiệt
+ Tài nguyên có thể bị hao kiệt gồm tài nguyên không khôi phục được  và tài nguyên khôi phục được 
+ Tài nguyên không bị hao kiệt


=> iDiaLy.com - Tất cả bài đăng chỉ mang tính chất tham khảo. Nếu có thắc mắc hay có tài liệu hay liên quan đến Địa Lý thì comment cho cả nhà cùng tham khảo nhé.... Sưu tầm bởi www.NguyenDucHanh.net
>

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Chat
1