BÀI 35: VAI TRÒ, CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG VÀ ĐẶC ĐIỂM PHÂN BỐ CÁC NGÀNH DỊCH VỤ

BÀI 35: VAI TRÒ, CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG VÀ ĐẶC ĐIỂM 
PHÂN BỐ CÁC NGÀNH DỊCH VỤ

I. Cơ cấu và vai trò của các ngành dịch vụ:

1. Cơ cấu: gồm 3 ngành.

- Dịch vụ kinh doanh: GTVT, TTLL, tài chính, bảo hiểm, kinh doanh bấtt động sản, dịch vụ nghề nghiệp (xuất khẩu lao động, giới thiệu việc làm)….

- Dịch vụ tiêu dùng: hoạt động buôn bán lẻ, du lịch, các dịch vụ cá nhân (y tế, giáo dục, thể dục thể thao)….

- Dịch vụ công cộng: dịch vụ hành chính công, các hoạt động đoàn thể….
2. Vai trò:
- Thúc đẩy các ngành sản xuất vật chất.
- Sử dụng tốt hơn nguồn lao động, tạo thêm việc làm.
- Khai thác tốt hơn tài nguyên thiên nhiên, di sản văn hóa, lịch sử và các thành tựu của khoa học.
3. Đặc điểm và xu hướng phát triển:
- Cơ cấu lao động trong ngành dịch vụ tăng nhanh
- Có sự cách biệt rất lớn về cơ cấu lao động trong ngành dịch vụ giữa nước phát triển và đang phát triển
II. Các nhân tố ảnh hưởng tới sự  phát triển và phân bố ngành dịch vụ:

Sơ đồ các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố ngành dịch vụ


III. Đặc điểm phân bố ngành dịch vụ trên thế giới:
- Ở các nước phát triển, ngành dịch vụ chiếm tỉ trọng cao trong cơ cấu GDP (>60%).
- Các thành phố cực lực chính là các trung tâm dịch vụ lớn, có vai trò to lớn trong nền kinh tế toàn cầu.


=> iDiaLy.com - Tất cả bài đăng chỉ mang tính chất tham khảo. Nếu có thắc mắc hay có tài liệu hay liên quan đến Địa Lý thì comment cho cả nhà cùng tham khảo nhé.... Sưu tầm bởi www.NguyenDucHanh.net
>

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Chat
1