BÀI 33: MỘT SỐ HÌNH THỨC CHỦ YẾU CỦA TỔ CHỨC LÃNH THỔ CÔNG NGHIỆP

BÀI 33: MỘT SỐ HÌNH THỨC CHỦ YẾU CỦA TỔ CHỨC LÃNH THỔ CÔNG NGHIỆP

I. Vai trò của tổ chức lãnh thổ công nghiệp:

- Sử dụng hợp lí nguồn tài nguyên thiên nhiên, vật chất và lao động

- Góp phần thực hiện việc công nghiệp hóa, hiện đại hóa.
II. Một số hình thức của tổ chức lãnh thổ công nghiệp:
1. Điểm công nghiệp:
a. Khái niệm: là hình thức tổ chức đơn giản nhất, trên đó có 1 hoặc 2, 3 xí nghiệp phân bố ở nơi có nguồn nguyên liệu, nhiên liệu với chức năng khai thác hay sơ chế nguyên liệu hoặc ở những điểm dân cư nằm trong vùng nguyên liệu nông, lâm thủy sản.
b. Đặc điểm:
- Gồm nhiều xí nghiệp phân bố lẻ tẻ, phân tán, giữa các xí nghiệp ít hoặc không có mối liên hệ sản xuất.
- Phân công lao động về mặt địa lý, các xí nghiệp độc lập về kinh tế có công nghệ sản phẩm hoàn chỉnh.
c. Quy mô: Vài chục hoặc vài trăm, hàng nghìn công nhân tùy thuộc tính chất từng xí nghiệp.
2. Khu công nghiệp tập trung:
a. Khái niệm: Khu vực đất đai có ranh giới nhất định, có kết cấu hạ tầng tương đối tốt và khả năng cạnh tranh thị trường trên thế giới.
b. Đặc điểm: 
- Không có dân sinh sống, vị trí địa lí thuận lợi
- Tập trung nhiều các xí nghiệp C, hợp tác sản xuất cao, có ưu đãi riêng
- Chi phí sản xuất thấp
- Dịch vụ trọn gói
- Môi trường chính trị và pháp luật ổn định
c. Quy mô: từ 50ha trở lên đến vài trăm ha
- Đến tháng 7/2002: Có 68 khu công nghiệp và 4 khu chế xuất (khu chế xuất Tân Thuận, Linh Trung 1, Linh Trung 2, Đà Nẵng), có 1 khu công nghệ cao (Hòa Lạc).
3. Trung tâm công nghiệp:
a. Khái niệm: Là hình thức tổ chức công nghiệp ở trình độ cao, là khu vực tập trung công nghiệp gắn với đô thị vừa và lớn
b. Đặc điểm: 
- Gồm nhiều xí nghiệp lớn, xí nghiệp liên hợp, hướng chuyên môn hóa của trung tâm công nghiệp xí nghiệp này quyết định
- Các xí nghiệp này dựa trên thế mạnh về tài nguyên thiên nhiên, nguồn lao động, vị trí thuận lợi…
c. Quy mô: Gồm các khu công nghiệp và nhiều xí nghiệp có quan hệ chặt chẽ về sản xuất, kỹ thuật, kinh tế và quy trình công nghệ
Liên hệ với Việt Nam: Trung tâm công nghiệp TP.HCM, Hà Nội, Hải Phòng…
4. Vùng công nghiệp:
a. Khái niệm: đây là hình thức cao nhất của tổ chức lãnh thổ công nghiệp, phân bố trên một vùng lãnh thổ rộng.
b. Đặc điểm::
- Có nét tương đồng về tài nguyên, vị trí địa lý, nhiều lao động cùng sử dụng chung năng lượng, giao thông vận tải.
- Có một vài ngành chủ đạo tạo hướng chuyên môn hóa.
c. Phân loại: chia làm 2 vùng
Vùng công nghiệp ngành: là tập hợp về lãnh thổ các xí nghiệp cùng loại (cùng chức năng).
- Vùng công nghiệp tổng hợp: là vùng công nghiệp không gian rộng lớn gồm nhiều xí nghiệp, cụm công nghiệp, khu công nghiệp, trung tâm công nghiệp có mối liên hệ với nhau.
- Vùng công nghiệp nổi tiếng trên thế giới như: Vùng Loren ở Pháp, vùng Rua ở CHLB Đức…


=> iDiaLy.com - Tất cả bài đăng chỉ mang tính chất tham khảo. Nếu có thắc mắc hay có tài liệu hay liên quan đến Địa Lý thì comment cho cả nhà cùng tham khảo nhé.... Sưu tầm bởi www.NguyenDucHanh.net
>

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Chat
1