BÀI 27: VAI TRÒ, ĐẶC ĐIỂM, CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI PHÂN BỐ NÔNG NGHIỆP. MỘT SỐ HÌNH THỨC TỔ CHỨC LÃNH THỔ NÔNG NGHIỆP.


I. Vai trò và đặc điểm của nông nghiệp:

1. Vai trò:

- Vai trò quan trọng, không thay thế được
- Cung cấp lương thực thực phẩm
- Cung cấp nguyên liệu cho công nghiệp.
- Nguồn hàng xuất khẩu, thu ngoại tệ
2. Đặc điểm:
a. Đất trồng là tư liệu sản xuất chủ yếu và không thay thế được (quan trọng nhất và không thể sản xuất nông nghiệp được nếu không có đất đai)
b. Đối tượng của sản xuất nông nghiệp là cây trồng, vật nuôi
c. Sản xuất nông nghiệp có tính mùa vụ
d. Sản xuất nông nghiệp phụ thuộc chặt chẽ vào điều kiện tự nhiên
e. Trong nền kinh tế hiện đại, nông nghiệp trở thành hàng hóa
II. Các nhân tố ảnh hưởng tới sự phân bố công nghiệp:
1. Nhân tố tự nhiên:
- Đất: ảnh hưởng đến quy mô sản xuất, cơ cấu và phân bố cây trồng vật nuôi, năng suất
- Khí hậu – nước: Ảnh hưởng đến thời vụ, cơ cấu cây trồng vật nuôi, khả năng xen canh tăng vụ, tính ổn định hay bấp bênh của sản xuất nông nghiệp
- Sinh vật: Cơ sở tạo nên các giống cây trồng vật nuôi; cơ sở thức ăn cho gia súc, cơ cấu vật nuôi và sự phát triển chăn nuôi
2. Nhân tố kinh tế – xã hội:
- Dân cư – lao động: ảnh hưởng đến cơ cấu và sự phân bố cây trồng, vật nuôi
- Sở hữu ruộng đất: ảnh hưởng đến con đường phát triển nông nghiệp, các hình thức tổ chức lãnh thổ nông nghiệp
- Tiến bộ khoa học – kỹ thuật: giúp chủ động trong sản xuất, nâng cao năng suất, chất lượng và sản lượng
- Thị trường tiêu thụ: ảnh hưởng đến giá cả nông sản; điểu tiết sản xuất và hướng chuyên môn hóa


=> iDiaLy.com - Tất cả bài đăng chỉ mang tính chất tham khảo. Nếu có thắc mắc hay có tài liệu hay liên quan đến Địa Lý thì comment cho cả nhà cùng tham khảo nhé.... Sưu tầm bởi www.NguyenDucHanh.net
>

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Chat
1