BÀI 24: PHÂN BỐ DÂN CƯ. CÁC LOẠI HÌNH QUẦN CƯ VÀ ĐÔ THỊ HÓAI. Phân bố dân cư:

1. Khái niệm: là sự sắp xếp dân số một cách tự phát hoặc tự giác trên một lãnh thổ nhất định, phù hợp với điều kiện sống và các yêu cầu của xã hội. Mật độ dân số (người/km2)
2. Đặc điểm:
a. Phân bố dân cư không đều: (bảng 24.1 SGK)
- 2005: Mật độ dân số trung bình: 48 người/km2
- Các khu vực tập trung đông: Tây Âu, Nam Âu, Đông Á, Nam Á, Đông Nam Á…
- Các khu vực tập trung thưa: Trung Phi, Bắc Phi, Bắc Mỹ, Nam Mỹ, châu Đại Dương…
b. Biến động về phân bố dân cư theo thời gian (bảng 24.2 SGK)
3. Các nhân tố ảnh hưởng: 
Điều kiện tự nhiên: Khí hậu, nước, sinh vật, khoáng sản, địa hình.
Điều kiện kinh tế - xã hội: lịch sử, chuyển cư, nguyên nhân quyết định là trình độ phát triển của lực lượng sản xuất tính chất của nền kinh tế
II. Đô thị hóa:
1. Khái niệm: là một quá trình kinh tế – xã hội mà biểu hiện của nó là sự tăng nhanh về số lượng và quy mô của các điểm dân cư đô thị, sự tập trung dân cư trong các thành phố, nhất là các thành phố lớn và phổ biến rộng rãi lối sống đô thị.
2. Đặc điểm:
- Dân cư thành thị có xu hướng tăng nhanh
- Dân cư tập trung vào các thành phố lớn và cực lớn
- Phổ biến rộng rãi lối sống thành thị
3. Ảnh hưởng đô thị hóa đến phát triển kinh tế – xã hội và môi trường:
- Mặt tích cực: Góp phần đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế, thay đổi sự phân bố dân cư…
- Mặt tiêu cực: Đô thị hóa không xuất phát từ công nghiệp hóa, không phù hợp, cân đối với quá trình công nghiệp hóa => Nông thôn mất 1 phần lớn nhân lực, thành thị thiếu việc làm, điều kiện sinh hoạt ngày càng thiếu thốn, môi trường bị ô nhiễm…


=> iDiaLy.com - Tất cả bài đăng chỉ mang tính chất tham khảo. Nếu có thắc mắc hay có tài liệu hay liên quan đến Địa Lý thì comment cho cả nhà cùng tham khảo nhé.... Sưu tầm bởi www.NguyenDucHanh.net
>

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Chat
1