BÀI 22: DÂN SỐ VÀ SỰ GIA TĂNG DÂN SỐI. Dân số và tình hình phát triển dân số thế giới:

1. Dân số thế giới:

- Dân số thế giới: 6.477 triệu người (giữa năm 2005)
- Quy mô dân số giữa các nước rất khác nhau
2. Tình hình phát triển dân số: tăng nhanh, qui mô dân số thế giới ngày càng lớn, tốc độ tăng ngày càng nhanh.
II. Gia tăng dân số:
1. Sự gia tăng tự nhiên:
a. Tỉ suất sinh thô: là tương quan giữa số trẻ em được sinh ra trong năm so với số dân trung bình ở cùng thời điểm (0/00).
b. Tỉ suất tử thô: là tương quan giữa số người chết trong năm so với số dân trung bình cùng thời điểm (0/00).
c. Tỉ suất gia tăng dân số tự nhiên: là sự chênh lệch giữa tỉ suất sinh thô và tỉ suất tử thô (%). 
Nhận xét:
- Tỉ suất sinh thô có xu hướng giảm mạnh. Tỉ suất tử thô giảm rõ rệt
- Gia tăng tự nhiên có 4 nhóm: 
+ Gia tăng = 0 hoặc < 0.
+ Gia tăng chậm <0.9%
+ Gia tăng trung bình 1-1.9%
+ Gia tăng cao và rất cao >2%
- Tỉ suất gia tăng tự nhiên được coi là động lực phát triển dân số.
Hậu quả:
Kinh tế
+ Xã hội
+  Môi trường


2. Gia tăng cơ học: là sự chênh lệch giữa số người nhập cư và số người xuất cư. Gia tăng cơ học không ảnh hưởng lớn đến vấn đề dân số trên thế giới.
3. Gia tăng dân số: được thể hiện bằng tổng số giữa tỉ suất gia tăng tự nhiên và tỉ suất gia tăng cơ học (tính %)

=> iDiaLy.com - Tất cả bài đăng chỉ mang tính chất tham khảo. Nếu có thắc mắc hay có tài liệu hay liên quan đến Địa Lý thì comment cho cả nhà cùng tham khảo nhé....
>

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Chat
1