BÀI 21: QUY LUẬT ĐỊA ĐỚI VÀ QUY LẬT PHI ĐỊA ĐỚI
I. Quy luật địa đới

1.Khái niệm: 
Là sự thay đổi có quy luật  của tất cả các thành phần địa lí và cảnh quan địa lí theo vĩ độ.

2.Nguyên nhân:
Góc chiếu của tia sáng Mặt Trời tới bề mặt đất nhỏ dần từ xích đạo về 2 cực – lượng bức xạ MT cũng giảm theo.

3.Biểu hiện của quy luật
a. Sự phân bố của các vòng đai nhiệt.
Trên thế giới có 5 vòng đai nhiệt.
b. Các đai áp và các đới gió trên Trái Đất .
- Có 7 đai áp.
- Có 6 đới gió hành tinh.
c. Các đới khí hậu trên Trái Đất .
- Có 7 đới khí hậu chính.
d. Các đới đất và các thảm thực vật.
- Có 10 kiểu thảm thực vật.
- Có 10 nhóm đất.
II. Quy luật phi địa đới
1.Khái niệm 
Là quy luật phân bố không phụ thuộc vào tính chất phân bố theo địa đới của các thành phần địa lí và cảnh quan.
2.Nguyên nhân
do nguồn năng lượng bên trong lòng đất – phân chia bề mặt đất thành : lục địa, đại dương và địa hình núi cao.
3.Biểu hiện của qui luật
a.Quy luật đai cao
- Khái niệm: sự thay đổi có quy luật của các thành phần tự nhiên và các cảnh quan địa lí theo độ cao của địa hình.
- Nguyên nhân: do sự thay đổi nhiệt ẩm theo độ cao.
- Biểu hiện: sự phân bố các vành đai thực vật theo độ cao.
b.Quy luật địa ô
- Khái niệm: là sự thay đổi có quy luật của các thành phần tự nhiên và các cảnh quan theo kinh độ.
- Nguyên nhân: do sự phân bố đất, biển và đại dương.
- Biểu hiện: Sự thay đổi các thảm thực vật theo kinh độ.


=> iDiaLy.com - Tất cả bài đăng chỉ mang tính chất tham khảo. Nếu có thắc mắc hay có tài liệu hay liên quan đến Địa Lý thì comment cho cả nhà cùng tham khảo nhé....
>

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Chat
1