BÀI 2: MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP BIỂU HIỆN CÁC ĐỐI TƯỢNG ĐỊA LÍ TRÊN BẢN ĐỒ


1. Phương pháp ký hiệu
a. Đối tượng biểu hiện
Biểu hiện các đối tượng phân bố theo những điểm cụ thể. Những ký hiệu được đặt chính xác vào vị trí phân bố của đối tượng trên bản đồ.
b. Các dạng ký hiệu
-        Ký hiệu hình học
-        Ký hiệu chữ
-        Ký hiệu tượng hình
c. Khả năng biểu hiện
-        Vị trí phân bố của đối tượng
-        Số lượng của đối tượng
-        Chất lượng của đối tượng
2. Phương pháp ký hiệu đường chuyển động
a. Đối tượng biểu hiện
Biểu hiện sự di chuyển của các đối tượng, hiện tượng tự nhiên và kinh tế – xã hội.
b. Khả năng biểu hiện
-        Hướng di chuyển của đối tượng.
-        Khối lượng của đối tượng di chuyển.
-        Chất lượng của đối tượng di chuyển.
3. Phương pháp chấm điểm
a. Đối tượng biểu hiện
biểu hiển các đối tượng phấn bố không đồng đều bằng những điểm chấm coa giá trị như nhau.
b. Khả năng biểu hiện
-        Sự phân bố của đối tượng.
-        Số lượng của đối tượng.
4. Phương pháp bản đồ – biểu đồ
a. Đối tượng biểu hiện
Biểu hiện các đối tượng phân bố trong những đơn vị phân chia lãnh thổ bằng các biểu đồ đặt trong các đơn vị lãnh thổ đó.
b. Khả năng biểu hiện
-        Số lượng của đối tượng.
-        Chất lượng của đối tượng.
-        Cơ cấu của đối tượng.=> iDiaLy.com - Tất cả bài đăng chỉ mang tính chất tham khảo. Nếu có thắc mắc hay có tài liệu hay liên quan đến Địa Lý thì comment cho cả nhà cùng tham khảo nhé....
>

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Chat
1