BÀI 18. SINH QUYỂN. CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI SỰ PHÁT TRIỂN VÀ PHÂN BỐ CỦA SINH VẬT.
I. Sinh quyển

- Là quyển chứa toàn bộ các sinh vật sinh sống (gồm thực động vật, vi sinh vật)
- Phạm vi sinh quyển: tuỳ thuộc giới hạn phân bố của sinh vật.

II. Các nhân tố ảnh hưởng tới sự phát triển và phân bố của sinh vật
1. Khí hậu: ảnh hưởng trực tiếp thông qua: nhiệt độ, độ ẩm, lượng mưa, ánh sáng.
- Nhiệt độ: ảnh hưởng trực tiếp đến sự phát triển và phân bố của sinh vật.
- Nước và độ ẩm: quyết định sự sống của sinh vật, tác độg trực tiếp tới sự phát triển và phân bố sinh vật.
- Sự thay đổi nhiệt độ theo vĩ độ dẫn đến sự thay đổi nhiệt thực vật vĩ độ.
- Ánh sáng ảnh hưởng mạnh mẽ đến sự sự quang hợp của thực vật.
2. Đất 
Anh hưởng rõ đến sự sinh trưởng và phân bố sinh vật do khác nhau về địa lí, hoá và độ ẩm.
3. Địa hình
- Độ cao, hướng sườn, độ dốc của địa hình ảnh hưởng đến sự phân bố sinh vật vùng núi.
- Vành đai sinh vật thay đổi theo độ cao.
- Lượng nhiệt ẩm ở các hướng sườn khác nhau nên độ cao bắt đầu và kết thúc của các vành đai sinh vật khác nhau.
4. Sinh vật
Thức ăn quyết định sự phát triển và phân bố của động vật.
Mối quan hệ giữa động vật và thực vật rất chặt chẽ vì:
Thực vật là nơi cư trú của động vật.
Thức ăn của động vật.
5. Con người 
Ảnh hưởng lớn đến phân bố sinh vật.
Mở rộng hay thu hẹp phạm vi phân bố của sinh vật.
Việt Nam: diện tióch rừng bị suy giảm


=> iDiaLy.com - Tất cả bài đăng chỉ mang tính chất tham khảo. Nếu có thắc mắc hay có tài liệu hay liên quan đến Địa Lý thì comment cho cả nhà cùng tham khảo nhé....
>

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Chat
1